مصطفی شادمان

مصطفی شادمان
سمت: مدیر امور مالی و اداری


سوابق تحصیلی
لیسانس حسابداری- دانشگاه صنعت نفت
فوق لیسانس حسابداری- دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکتری حسابداری- دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق آموزشی

عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه امام رضا(ع) از سال 84 تاکنون
دانشگاه فردوسی مشهد، مدرس دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد و دانشگاه جامع علمی کاربردی

سوابق کاری
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی دانشگاه امام رضا(ع)
مدیریت امور مالی دانشگاه امام رضا(ع)
کارشناس رسمی دادگستری، رشته حسابداری و حسابرسی
عضو هیات مدیره و مدیر مالی شرکت تجارت الکترونیک راهبران تحول
مدیر حسابداری صنعتی در شرکت توس چینی
کارشناس ارشد مالی و امور مجامع در شرکت سرمایه‌گذاری

سوابق اجرایی- آموزشی
مدیر گروه حسابداری دانشگاه امام رضا(ع)
معاون گروه حسابداری دانشگاه امام رضا(ع)
استاد نمونه دانشگاه امام رضا(ع) در دو نوبت
عضو کمیته فرهنگی دانشگاه امام رضا(ع)
عضو کمیته انتشارات دانشگاه امام رضا(ع)
استاد راهنمای ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در رشته حسابداری
استاد مشاور انجمن علمی رشته حسابداری

سوابق علمی و پژوهشی
تالیف کتاب اصول حسابداری یک
تالیف کتاب حسابداری صنعتی یک
دبیر همایش «مالیات بر ارزش افزوده، قوانین و رویه‌های حسابداری»
چاپ چندین عنوان مقاله علمی- پژوهشی و ارائه در کنفرانس‌های علمی