مرکز تحقیقات سرطان

مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان رضوی
مرکز تحقیقات سرطان رضوی در نظر دارد طي 3 سال آينده معتبرترين و کارآمدترين مرکز پژوهشي در کشور در سه لاین کولورکتال، پستان و مغز باشد.

اهداف مرکز (Goals):
1. توسعه کیفی و کمی تحقیقات بالینی در حوزه سرطان
2. مشارکت فعال در کسترش و افزایش بهره‌وری از فن‌آوری اطلاعات بویژه در امور پژوهش
3. حضور فعال در مجامع علمی ملی و بین‌المللی


بخش های مختلف مرکز:
1. بیوبانک
2. ثبت داده های بالینی
3. آزمایشگاه تحقیقاتی

راه های ارتباطی با مرکز:
سرپرست امور پژوهشی: 36002894
مسئول اجرائی مرکز: 36002887