دکتر آزاده فلاح رستگار

متخصص قلب و عروق- فلوشیپ بالون آنژیوپلاستی

سوابق تحصیلی
پزشک عمومی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- 1372 تا 1375
متخصص قلب- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- 1386 تا 1389
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- 1397 تا 1398


سوابق کاری
متخصص قلب و عروق- بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی- چناران
متخصص قلب و عروق- بیمارستان‌ هاشمی‌نژاد- مشهد