دکتر امیرحسین شکیبا حرفه

فوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی

سوابق تحصیلی

پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1382
تخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1389
فوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1393

سوابق علمی
مدال نقره المپیاد کشوری شیمی 1374
رتبه هشتم کنکور در منطقه 2 و بیست کشوری 1375
عضو بنیاد ملی نخبگان

سوابق کاری
طرح ضریب k تخصصی در بیمارستانهای شهدای قاین و 22بهمن نیشابور
قرارداد فضای فیزیکی در بیمارستانهای شهید هاشمی نژاد ، امام حسین ،رضوی و جوادالائمه