دکتر سعید ناظمی

فلوشیپ فوق تخصص الکتروفیزیولوژی قلب

سوابق تحصیلی

دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1368
تخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1375
فلوشیپ فوق تخصصی الکتروفیزیولوژی قلب دانشگاه تهران سال 1392

سوابق علمی
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 1377 - 1375
هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد سال 1388 - 1377

سوابق کاری
شبکه بهداشت و درمان تایباد سال 1371 - 1368
دوره رزیدنتی قلب و عروق سال 1375- 1371
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیمارستان خاتم الانبیا سال 1377-1375
بیمارستان آریا سال 1388 - 1377
بیمارستان سینا سال 1387 تاکنون
دوره رزیدنتی فلوشیپ الکتروفیزیولوژی سال 1392-1391
بیمارستان رضوی سال 1383 تاکنون