دکتر سپیده افضل نیا

متخصص قلب و عروق
فلوشیپ بیماری مادرزادی قلب


سوابق تحصیلی

پزشک عمومی  سال 1378
تخصص قلب و عروق سال 1385
فلوشیپ بیماری های مادرزادی سال 1388

سوابق علمی
شرکت در کنگره های قلب و عروق اروپا
شرکت در کنگره های تهران و مشهد
(کنگره قلب و عروق سالانه تهران،کنگره قلب جوادالائمه رضوی و کنگره اکوه کاردیوگرافی سالانه)


سوابق کاری
طرح پزشک عمومی مرکز دیابت استان خراسان
طرح تخصص قلب و عروق دانشگاه گناباد
بیمارستان رضوی (88 تا کنون)
شرکت نفت استان خراسان