دکتر شهرام امینی

متخصص بیهوشی- فلوشیپ مراقبتهای ویژه

سوابق تحصیلی
پزشک عمومی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- 1365 تا 1372
متخصص بیهوشی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- 1373 تا 1376
فوق تخصص مراقبت‌های ویژه- دانشگاه فلوریدا- آمریکا- 2001 تا 2003

سوابق علمی
دارای بورد تخصصی ناسیونال در حوزه بیهوشی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- 1376
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان- 1376 تا 1390
استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی مشهد- 1390 تاکنون

سوابق کاری
متخصص بیهوشی و فوق تخصص مراقبت‌های ویژه- بیمارستان خاتم الانبیاء- زاهدان- سیستان و بلوچستان- 1376 تا 1390
متخصص بیهوشی و فوق تخصص مراقبت‌های ویژه- بیمارستان علی‌بن ابی طالب- زاهدان- سیستان و بلوچستان- 1376 تا 1390
راه‌اندازی بخش‌های مراقبت‌های ویژه در بیمارستان فوق تخصصی رضوی- 1383
متخصص بیهوشی و فوق تخصص مراقبت‌های ویژه- بیمارستان رضوی- مشهد- خراسان رضوی- 1396 تاکنون