دکتر عبدالله کراچیان

متخصص قلب و عروق - فلوشيپ اكوكارديوگرافي

سوابق تحصیلی
پزشكي عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد 1386
تخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي اروميه 1393
فلوشيپ اكوكارديوگرافي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1398

سوابق کاری
طرح پزشک عمومی در شهرستان تایباد به مدت 20 ماه
پزشک خانواده در شهرستان نیشابور 1393
سرپرست بیمارستان سید مصطفی خمینی (ره) طبس 1394-1395