دکتر فرهاد جباری

فلوی فوق تخصص بالون آنژیوپلاستی

سوابق تحصیلی

پزشکی عمومی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - 1375
دوره تخصص قلب - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - 1386
فوق تخصص قلب و عروق در رشته آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی - دانشگاه علوم پزشکی تهران - 1389 - 1390

سوابق علمی

هیئت علمی ضریب K دانشگاه علوم پزشکی زابل - سال 1386 - 1388
هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی -سال 1388 - 1389

سوابق کاری

فعالیت در مطب خصوصی و بیمارستان رضوی - از سال 1388 تاکنون