دکتر فریماه امینیان

فوق تخصص اکوکاردیوگرافی

سوابق تحصیلی

متخصص قلب و عروق از دانشگاه تهران
فلوشیپ فوق تخصص اکوکاردیوگرافی از دانشگاه تهران


سوابق علمی
شرکت در دوره های تخصصی و فوق تخصصی مکانیک قلب و اکوی سه بعدی در کشورهای ایالیا و سوئیس

سوابق کاری
طرح و ضریب K در کرمان
عضو کمیسیون های ازکارافتادگی و نظام پزشکی
فعالیت در بیمارستان قلب جوادالائمه در سال های 86 تا 90
فعالیت در بیمارستان قلب شهید رجائی تهران در سال های 90 تا 91
فعالیت در بیمارستان رضوی از سال 91 تا کنون