دکتر مهدی حسن زاده دلوئی

متخصص قلب و عروق – فلوشیپ الکتروفیزیولوژی و پیس‌میکر

سوابق تحصیلی
پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1368
تخصص اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد و تهران
فلوشیپ الکتروفیزیولوژی و پیس‌میکر دانشگاه تورنتو کانادا سال 2001

سوابق علمی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1372 تاکنون
استادتمام دانشگاه علوم پزشکی مشهد


سوابق کاری
معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی مشهد(76 تا 84)
رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق(86 تا 96)
مدیر گروه قلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد(90 تا 94)
متخصص آنژیوپلاستی و ابیلیشن- بیمارستان قائم (72 تاکنون)
متخصص آنژیوپلاستی و ابیلیشن- بیمارستان رضوی (84 تاکنون)
متخصص آنژیوپلاستی و ابیلیشن- بیمارستان جوادالئمه (81 تاکنون)