دکتر نسیم نوروز بیگی

متخصص پزشکی هسته‌ای

سوابق تحصیلی
دکترای پزشکی عمومی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- سال 82
متخصص پزشکی هسته ای- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- سال 91
بورد پزشکی هسته‌ای اروپا- سال 92
دوره فلوشیپ PET/CT سال 91


سوابق علمی
Research Fellowship (مرکز تحقیقات گوارش-بیمارستان شریعتی) 1384-1382
عضو انجمن پزشکی هسته ای ایران
ارائه سخنرانی در کنگره های داخلی نظیر پزشکی هسته ای، قلب،جامعه جراحان، گوش و حلق و بینی

سوابق کاری
بخش پزشکی هسته ای بیمارستان قائم سال 1394-1391
بخش پزشکی هسته ای بیمارستان رضوی سال 1391 تاکنون
بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام حسین(ع) سال 1396 تاکنون