درباره مرکز تحقیقات بین رشته ای سلامت


امروزه با گسترش و تخصصی شدن علوم نیاز به همکاری ها و پژوهش های بین رشته ای بیش از گذشته احساس می شود که در سال های اخیر بسیار مورد توجه مجامع علمی قرار گرفته است و برای به دست آوردن مرجعیت علمی، انجام پژوهش های میان رشته ای یک ضرورت است.
از جمله مباحث میان رشته ای که به خصوص در سال های اخیر مورد توجه مجامع علمی قرار گرفته است موضوعات مرتبط با حوزه سلامت و پزشکی است که با علوم مختلف از جمله علوم انسانی و معارف اسلامی ارتباط پیدا می کند.
بیمارستان رضوی که افتخار بهره مندی از خدمات طیف وسیعی از اساتید رشته های مختلف پزشکی را دارد موقعیت کم نظیری را جهت ورود به پژوهش های بین رشته ای علوم پزشکی و سلامت فراهم کرده است تا با به کارگیری توان علمی دانشگاه های علوم پزشکی، فردوسی و حوزه علمیه مشهد مقدس و سایر مراکز علمی کشور گام های مهمی در این زمینه بردارد.
به همین منظور مدیریت بیمارستان رضوی تصمیم گرفت تا با راه‌اندازی مرکز تحقیقات بین رشته ای سلامت ، به تحقیق و پژوهش در حیطه‌های مرتبط علوم سلامت با سایر رشته های علوم بپردازد.

حیطه های موضوعی
1. مباحث فلسفه و مفاهیم بنیادین سلامت 
2. ابعاد سلامتی شامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی
3. طب کل نگر شامل طب رایج، سنتی و مکمل
4. مباحث اخلاق، فقه و حقوق پزشکی

اهداف عملیاتی
1. برگزاری میزگرد های تخصصی
2. اجرای طرح‌های تحقیقاتی کوتاه مدت و بلند مدت 
3. راه اندازی مرکز ثبت داده ها و سایت مرکز
4. راه اندازی مجلات ترویجی و علمی – پژوهشی مرکز 
5. حضور فعال در کنگره های ملی و بین‌المللی 
6. برگزاری کنگره های ملی و بین المللی