مقالات پژوهشی

آدرس‌دهی (Affiliation)

احتراما به استحضار می‌رساند با توجه به اهمیت آدرس‌دهی به مقالات بیمارستان، آدرس‌دهی محققین محترم بیمارستان باید به صورت زیر در مقالات منتشر شده اعلام گردند شایان ذکر است در صورت عدم رعایت این نحوه آدرس‌دهی، نویسندگان محترم نمی‌توانند از مزایای تشویقی بیمارستان در این راستا استفاده نمایند. ضمنا در مقالات مرتبط با سرطان نام بخش ،مرکز تحقیقات سرطان رضوی قید شود .

نمونه نام فارسی نمونه نام انگلیسی
واحد ... ،معاونت آموزش و پژوهش، بیمارستان رضوی، مشهد، ایران Ward name ,Research and education department,Razavi hospital,Mashhad,Iran
ردیف عنوان نام واحد در سازمان تاریخ شرح فایل مقاله
1 مقدمه ای بر شاخص معاونت آموزش و پژوهش بیمارستان رضوی ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ دانلود
2 لیست مقالات معاونت آموزش و پژوهش بیمارستان رضوی ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ فهرست مقالات ارائه شده در معاونت اموزش دانلود