چکاپ سطح I

چکاپ سطح I

مراجعه کننده ابتدا توسط متخصص داخلی مورد معاینه قرار گرفته و سپس جهت انجام آزمایشات تکمیلی وسایر بررسی هابه واحدهای مربوطه ارجاع می شود . زمان مورد نیاز جهت انجام این سطح حدود 6ساعت می باشد .

خلاصه ای از مراحل چک آپ سطح I:
1) ویزیت توسط متخصصین در رشته های مختلف
2) انجام آزمایشات معمول
3) بررسی اولیه ساختمان و عملکرد سیستم تنفسی
4) بررسی ساختمان وعملکرد قلب
5) بررسی دستگاه ادراری-تناسلی و ماموگرافی ( خانمها ) و پروستات (آقایان)
6) سونوگرافی
7) بینایی سنجی وشنوایی سنجی
8) بررسی سلامت دهان و دندان
9) مشاوره تغذیه
10) مشاوره روانشناسی


سطح جنرال :
1- ویزیت متخصصین قلب و داخلی
2-بررسی اولیه سیستم قلب و عروق
3-بررسی اولیه سیستم تنفسی
4-بررسی سلامت دهان و دندان
5-سونوگرافی شکم و لگن
6-انجام آزمایشات معمول

سطح پایه :
این سطح از چکاپ جهت بررسی های اولیه و گروهی کارمندان ادارات،کارخانجات و سایر مراکز برنامه ریزی شده واقدامات زیر در مدت زمان حدود 4 ساعت برای این افراد انجام میشود:
1) انجام آزمایشات پایه
2) بررسی اولیه سیستم قلب و عروق
3) بررسی اولیه سیستم تنفسی
4) ویزیت توسط متخصص داخلی