نظرسنجی بخش های سرپایی و پاراکلینیکی

*بخش
*شیفت
*تاریخ مراجعه (روز)
*تاریخ مراجعه (ماه)
*تاریخ مراجعه (سال)
سن
شماره تلفن
جنسیت
1- نحوه برخورد پرسنل

2- انجام كار با صبر، حوصله و دقت

3- ارائه اطلاعات کافی و راهنمايي درست براي انجام صحيح كاردرزمان انجام خدمت

4- رعايت بهداشت، تميزي و نظافت محل

5- رعايت وقت و نوبت

6- معطل و سرگردان نشدن براي انجام كار شما

7- معرفی بیمارستان به دیگران جهت انجام خدمات درمانی

8- پیشنهادات، انتقادات و شکایات :
لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر روبرو وارد کنید: