نظرسنجی واحد تغذیه

لطفاً موارد ذيل را به دقت مطالعه فرموده و ميزان رضايت خود را با انتخاب امتیاز مناسب از لیست کشویی( نمره 0 به معنای نظر بسیار منفی شما درباره ایشان، نمره 10 به معنای نظر بسیار مثبت شما، نمره 5 به معنای نظر متوسط و بقیه نمره‌ها نیز در مابین آن‌ها قرار دارد) مطرح فرماييد.

اگر نمی توانید درباره موردی اظهار نظر بفرمایید فیلد مربوطه را خالی بگذارید.


نظرسنجی واحد تغذیه

شیفت
*نام بخش
تاریخ مراجعه(روز)
تاریخ مراجعه (ماه)
تاریخ مراجعه (سال)
شماره تلفن
سن
جنسیت
نوع رژیم غذایی
1- میزان رضایت از کیفیت غذای سرو شده و نان
2- میزان رضایت از گرمی غذای سرو شده
3- میزان رضایت از مقدار غذای سرو شده
4- میزان رضایت از تنوع غذایی در وعده های مختلف
5- میزان رضایت از میان وعده های سرو شده
6- میزان رضایت از وضعیت دورچین ها، سوپ، سالاد و ...
7- میزان رضایت از تناسب غذای سرو شده با رژیم غذایی بیمار
8- میزان رضایت از نحوه برخورد و رفتار پرسنل توزیع غذا
9- میزان رضایت از پاکیزگی و تمیزی ظروف سرو غذا
10- پیشنهادات، انتقادات و شکایات
لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر روبرو وارد کنید: