نظرسنجی بخش های بستري

*بخش
*شیفت
شماره تلفن
*تاریخ مراجعه (روز)
*تاریخ مراجعه (ماه)
*تاریخ مراجعه (سال)
شماره پرونده
*نام و نام خانوادگی
*پزشک معالج
سن
شغل
نحوه مراجعه
مدت زمان بستری(روز)
علت مراجعه
نوع پرداخت (نوع بیمه)
زائر
قبلا در این بیمارستان بستری شده ام
1 - معرفی پرستاران

2 - برخورد و رفتار پرستاران

3 - به موقع حاضر شدن پرستاران یا سایر پرسنل بر بالین بیمار

4 - به موقع، منظم و با دقت و حوصله انجام شدن مراقبت های پرستاری

5 -تخصص و تجربه کافی پرستاران

6- ارائه آموزش و توضیحات لازم به بیمار یا همراه وی در خصوص بیماری و داروها توسط پرستاران

7- ارائه راهنمایی لازم درخصوص معرفی بخش، امکانات اتاق، زنگ احضار و ... توسط پرستار یا کمک پرستار درابتدای بستری

8- اطلاع رسانی در خصوص نحوه دسترسی و برقراری ارتباط با پزشک معالج توسط پرستاران

9-معرفی پزشکان

10-برخورد و رفتار پزشکان

11-ویزیت بیمار توسط پزشكان در هر 24 ساعت حداقل 1 مرتبه با حوصله و دقت

12- تخصص و تجربه کافی پزشکان

13-توضیح دادن نتایج آزمایش ها، روند درمان و سوالات بیمار یا همراهی بطور واضح و قابل فهم توسط پزشکان

14-اخذ رضایت آگاهانه پزشکان قبل از انجام هرگونه اقدام تهاجمی، از بیمار یا ولی قانونی وی به زبان قابل فهم

15- برخورد پرسنل کمک پرستار/خدماتی/ آبدار و تکریم

16- شناخته شدن پرسنل از طریق کارت پرسنلی

17-احترام گذاشتن به حريم خصوصي بيماران

18-برخورد محترمانه بیمارستان با ارزش های شخصی و اعتقادات معنوی

19- احترام گذاشتن بیمارستان به حقوق بیمار در خصوص امتناع یا قطع درمان

20- آرام، ساكت و تمیز بودن فضاي اتاق‌ها و دارا بودن امکانات رفاهی کامل

21-باکیفیت، تمیز و بهداشتی بودن ملحفه‌ها و لباس ها

22- مناسب بودن هوای اتاق و تهویه

23-مناسب بودن كيفيت وگرمی غذا

24- واضح و کافی بودن علائم و تابلوهای راهنما

25- اطلاع رسانی اطلاعات مورد نیاز در سایت بیمارستان جهت ارائه و انجام خدمات درمانی

26- معرفی بیمارستان به دیگران جهت انجام خدمات درمانی

27- پیشنهادات، انتقادات و شکایات
لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر روبرو وارد کنید: