نظرسنجی بخش های غیردرمانی

*بخش
*شیفت
*تاریخ مراجعه (روز)
*تاریخ مراجعه (ماه)
*تاریخ مراجعه (سال)
سن
شماره تلفن
جنسیت
1- نحوه برخورد پرسنل

2- انجام کار با صبر، حوصله و دقت

3- مناسب و در دسترس بودن مکان بخش

4- داشتن اطلاعات کافی و راهنمایی و پاسخگویی مناسب به سوالات

5- رعایت وقت و نوبت

6- معطل و سرگردان نشدن جهت انجام کار

7- پیگیری صحیح و به موقع امور بیمه ای و مدارک پزشکی

8- معرفی بیمارستان به دیگران جهت انجام خدمات درمانی

9- پیشنهادات، انتقادات و شکایات
لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر روبرو وارد کنید: