نظرسنجی مراجعین کلینیک

*نام کلینیک
*شیفت
*تاریخ مراجعه (روز)
*تاریخ مراجعه (ماه)
*تاریخ مراجعه (سال)
سن
جنسیت
*نام پزشک
شماره تلفن
مراجعه اول
1- معطل نشدن جهت ویزیت توسط پزشک

2- رسیدگی و گذاشتن وقت کافی برای بیمار توسط پزشک

3- نحوه پاسخگویی و راهنمایی پزشک به سوالات بیمار

4- تاثیر عملکرد پزشک بر بهبود بیمار

5- رعایت عدم ویزیت همزمان چند بیمار

6- کافی بودن تعداد پزشکان متخصص

7- پاسخگویی و برخورد مناسب منشی

8- رعایت حریم خصوصی بیمار هنگام فراخوانی وی جهت ویزیت

9- رعایت وقت و نوبت

10- رضایتمندی از نوبت دهی اینترنتی

11- راهنمایی صحیح توسط پرسنل تکریم

12- فضا و امکانات رفاهی کلینیک

13- نظافت و تمیزی کلینیک

14- معرفی بیمارستان به دیگران جهت انجام خدمات درمانی

15- پیشنهادات، انتقادات و شکایات
لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر روبرو وارد کنید: