نظرسنجی مراجعین اورژانس

*شیفت
*نام پزشک
*تاریخ مراجعه (روز)
*تاریخ مراجعه (ماه)
*تاریخ مراجعه (سال)
سن
جنسیت
شماره تلفن
دلیل مراجعه
مراجعه اول
1- سرعت رسیدگی پرستاران در زمان ورود

2- نحوه برخورد و رسیدگی پرستاران

3- مراجعه سریع پزشک جهت معاینه

4- نحوه برخورد و احترام گذاشتن پزشک

5- اهمیت دادن به عنوان یک بیمار اورژانسی

6- نحوه آموزش و ارائه توصیه های لازم جهت ادامه درمان

7- نظافت و تمیزی اورژانس (فضا، ملحفه و ... )

8- مناسب بودن سرمایش و گرمایش

9- نحوه برخورد و راهنمایی پرسنل تکریم

10- راحتی انجام آزمایشات و سرعت پاسخدهی خدمات پاراکلینیکی

11- معرفی بیمارستان به دیگران جهت انجام خدمات درمانی

12- پیشنهادات، انتقادات و شکایات
لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر روبرو وارد کنید: