نظرسنجی مراجعین اورژانس

لطفاً موارد ذيل را به دقت مطالعه فرموده و ميزان رضايت خود را با انتخاب امتیاز مناسب از لیست کشویی( نمره 0 به معنای نظر بسیار منفی شما درباره ایشان، نمره 10 به معنای نظر بسیار مثبت شما، نمره 5 به معنای نظر متوسط و بقیه نمره‌ها نیز در مابین آن‌ها قرار دارد) مطرح فرماييد.

اگر نمی توانید درباره موردی اظهار نظر بفرمایید فیلد مربوطه را خالی بگذارید.

نظرسنجی مراجعین اورژانس

*شیفت
*نام پزشک
*تاریخ مراجعه (روز)
*تاریخ مراجعه (ماه)
*تاریخ مراجعه (سال)
سن
جنسیت
شماره تلفن
دلیل مراجعه
مراجعه اول
1- سرعت رسیدگی پرستاران در زمان ورود
2- نحوه برخورد و رسیدگی پرستاران
3- مراجعه سریع پزشک جهت معاینه
4- نحوه برخورد و احترام گذاشتن پزشک
5- اهمیت دادن به عنوان یک بیمار اورژانسی
6- نحوه آموزش و ارائه توصیه های لازم جهت ادامه درمان
7- نظافت و تمیزی اورژانس (فضا، ملحفه و ... )
8- مناسب بودن سرمایش و گرمایش
9- نحوه برخورد و راهنمایی پرسنل تکریم
10- راحتی انجام آزمایشات و سرعت پاسخدهی خدمات پاراکلینیکی
11- معرفی بیمارستان به دیگران جهت انجام خدمات درمانی
12- پیشنهادات، انتقادات و شکایات
لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر روبرو وارد کنید: