نظرسنجی ملاقات کنندگان

*بخش
شماره تلفن
*تاریخ مراجعه (روز)
*تاریخ مراجعه (ماه)
*تاریخ مراجعه (سال)
جنسیت
1- نحوه راهنمایی پرسنل تکریم

2- واضح و کافی بودن علائم و تابلوهای راهنما

3- مناسب بودن فضای انتظار ملاقات

4- مناسب بودن محل نگهداری کودکان در زمان ملاقات

5- مناسب بودن فضای اتاق بیمار(تخت، امکانات رفاهی و ...)

6- وضعیت بهداشت و نظافت بیمارستان

7- مناسب بودن وضعیت سرمایش و گرمایش

8- معرفی بیمارستان به دیگران جهت انجام خدمات درمانی

9- پیشنهادات، انتقادات و شکایات
لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر روبرو وارد کنید: