کلینیک ارتقاء سلامت

کلینیک ارتقاء سلامت خدمات ارتقای سلامت دورنمای آینده خدمات بیمارستانی در نظام های سلامت می باشند ارتقای سلامت عبارت از روند توانمند سازی افراد برای افزایش کنترل و بهبود سلامتی شان می باشد که این مهم در چهار حيطه بیماران و خانواده هایشان، کارکنان و محيط بیمارستان و جامعه انجام می شود .
کلینیک های پیشگیری و ارتقاء سلامت بر اساس آیین نامه مراکز طب پیشگیری و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، خدمات پیشگیری بالینی را براساس دستورالعمل های ملی و جهانی ارئه می دهند.

در بیمارستان رضوی نیز این خدمات بطور رایگان در دو بخش
"كلینیک پرستاری آموزش سلامت" و "کلینیک پزشک ارتقاء سلامت" برای بیماران و خانواده هایشان، سایر مراجعین و کارکنان بیمارستان قابل دسترسی می باشد.

همکاران ما در این کلینیک با کنترل عوامل خطر فیزیولوژیک و تصيح عوامل شيوه زندگی به توانمند سازی افراد برای افزایش کنترل و بهبود سلامتی شان کمک می کنند.
بنا برمطالعات انجام شده مبتنی بر شواهد چهار بیماری دیابت، فشارخون بالا، سرطان و بيماري هاي مزمن تنفسی به همراه چهار عامل خطر کم تحرك ي، تغذیه ناسالم، مصرف الکل و دخانیات مهم ترین علل مرگ و میر ناشی از بيماري هاي غیرواگیر هستند. سازمان جهانی بهداشت نیز کنترل این بیماری ها و عوامل زمینه ساز آن ها را به عنوان هدف اصلی براي کاهش ۲۵ % مرگ و میر ناشي از بيماري هاي غیرواگیر تا سال ۲۰۲۵ تعیین کرده است لذا کلینیک ارتقاء سلامت ۴ بیماری فوق را در اولویت غربالگری ، آموزش و پیگیری خود قرار داده است.
از طرفی سکته های قلبی- عروقی که شایعترین علل مرگ و میر در اغلب جوامع بشری و از جمله کشور ما هستند و بیماری دیابت و فشار خون در بروز آنها نقشی مهمی دارند. عوامل خطر ژنتیکی و محیطی زیادی در بروز سکته های قلبی و مغزی نقش دارند. برخی از آنها همچون سن و جنس غيرقابل تغییر هستند ولی سایر آنها با در پیش گرفتن شیوه های مناسب سبک زندگی در تغذيه و فعالیتهای ورزشی و درصورت لزوم با مصرف داروهای کاهنده فشار خون و چربی خون قابل پیشگیری هستند. خطرسنجی یکی از راهکارهای مناسب در تخمین میزان بروز سکته های قلبی- عروقی بوده و به شما کمک میکند تا با شناخت عوامل خطر ابتلا به بیماری قلبی، آنها را کاهش دهید لذا طرح ارزیابی خطر ده ساله بروز سکته های قلبی عروقی بیماران و خانواده هایشان، مراجعین و کارکنان بیمارستان در اولویتهای کلینیک ارتقاء سلامت قرار گرفته است.

اهم خدماتی که برای ارائه در برنامه این کلینیک قرار دارد شامل:
  • -آموزش و مشاوره سبک زندگی سالم ترک سیگار و الكل تغذيه و رژیم غذایی و ورزش و فعالیت فیزیکی و... برای افراد سالم و کلیه مراجعین به بیمارستان و خانواده ایشان
-آموزش و مشاوره بیماران مزمن بیماران قلبی ، فشار خون، سکته مغزی، دیابتی، سرطانی، بیماری ریوی مزمن، آسمی، اختلالات روانپزشکی ، جراحی و ...
ارزیابی خطر ده ساله بروز سکته های قلبی عروقی بیماران و خانواده هایشان، مراجعین و کارکنان بیمارستان بزودی) 
-آموزش و مشاوره حضوری و تلفنی بیماران پس از ترخیص 
-آموزش و مشاوره حضوری بیماران دیابت و فشار خون و... 
-آموزش و مشاوره مصرف داروهاز اسپری های تنفسی ، قلم انسولین و ...)
-ارائه بروشور ها و کتابچه های آموزش سلامت 
-اندازه گیری فشار خون و قند خون و ...