کلینیک نوار عصب و عضلهکلینیک نوار عصب و عضله بیمارستان رضوی با بکارگیری پیشرفته ترین دستگاهها و بکارگیری متخصصین این رشته در خدمت جامعه پزشکی و بیماران محترم می‌باشد. 
نوار عصب و عضله یکی از مهمترین روش های تشخیص بیماریها و آسیب های سیستم عصبی و عضلانی است و در مواردی همچون آسیب های شبکه عصبی بازوئی و کمری تنها وسیله ارزیابی بشمار می رود . 
تست هایی که دراین کلینیک انجام می‌شونددر بردارنده 3 بخش می باشند.
Nerve Conduction Study (NCV) -1
Electromyography) EMG -2) 
3- پتانسیل های برانگیخته (EPs )

دو بخش نخست در آسیب های محیطی LMN استفاده دارند اما بخش سوم عمدتاً در آسیب های سیستم عصبی مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد. 
مواردی که انجام نوار عصب و عضله ضرروی است و به تشخیص کمک می کند عبارتند از : 
 احساس خواب رفتگی، گزگز، مورمور در دست و پا ( نروپاتی ها )
 ضعف و کاهش قدرت عضلانی 
 آسیب به عصب در تصادفات ( بررسی نوع آسیب و تعیین پیش آگهی)
 درد های تیر کشنده به اندامها
• بررسی ریشه های عصبی گردنی و کمری 
 آسیب های عصب ناشی از فشار موضعی (سندرم تونل کاپ)
 بیماریهای سیستم عضلانی (میوپاتی ها، میوزیت)
 بررسیNMJ بیماری میاستنی گراو 
 بررسی عصب صورت (نوع آسیب و تعیین پیش آگهی و میزان رژنرسانس عصب)

پتانسیل های برانگیخته 
در این روش با استفاده از تحریکات محیطی ( نور یا صدا ) و قراردادن الکترودهای گیرنده بر روی پوست سر امواج الکتریکی حاصل از قشر مغز و هسته های مختلف مغزی ثبت و بررسی می‌شود که در تشخیص بیماری MS و درگیری عصب بینایی و شنوایی اهمیت دارد.