MRIدستگاه MRI Avanto ساخت كمپانی زیمنس یكی از جدید ترین سیستم های MRI با قدرت1.5T در دنیا با قابلیت منحصر به فرد « تكنیك تصویرنگاری موازی» ( Parallel Imaging) برای اولین بار در ایران و در بیمارستان رضوی مشهد نصب و راه اندازی شده است.
مجهز بودن MRI بیمارستان رضوی به این تكنیك باعث می شود ضمن افزایش كیفیت تصاویر، زمان اسكن نیز به حداقل رسیده بیمار كمترین زمان لازم را در تونل مگنت دستگاه سپری نماید.
ضمن آنكه انواع تكنیكهای كاهش صدا و تمهیدات لازم برای آسایش بیمار در طول اسكن، برای این دستگاه ملحوظ شده است.
مجموعه كامل نرم افزاری نوین Time Application Suite، امكان تصویربرداری از سیستم مغزی و نخاعی، عروقی، شكم، سیستم خونی، اورتوپدی و كودكان را با حداكثر كیفیت و حداقل زمان تصویرنگاری فراهم ساخته است. این تصویر نگاری با كیفیت بالا، با استفاده از كویل های تصویر نگاری اختصاصی مغز، گردن، پستان، كمر و شكم وكلیه اندامها با حداكثر تعداد كانالهای گیرنده از 2 تا 24 كانال مقدور شده است.
همگن بودن میدان مغناطیسی و توان بالای مجموعه سخت افزاری دیجیتالی امواج رادیویی دستگاه باعث شده تا این دستگاه ضمن تصویرنگاری آناتومیكی از كلیه نقاط بدن، امكان تحقیقات متابولیسمی از مغز توسط بسته نرم افزاری وسخت افزاری Spectroscopy را نیز فراهم سازد.
همچنین كلیه تكنیكهای تخصصی و جدید درخصوص MRI نظیر Diffusion، Perfusion،Functional MRI و... برروی این سیستم قابل اجرا است.
در حال حاضر خدمات ذیل در این مركز انجام می شود.
ـ MRI جنرال با و بدون تزریق ماده حاجب از كلیه اندام ها به انضمام TMJ و Breast به صورت پروتكلهای اختصاصی
ـ MRI مغز، كاروئید، آئورت وپریفرال، رنال
ـ MRCP
ـ‌MRSpect
ـ CMRI
ـ Venugraphy مغز و كبد
ـ Diff –Perfusion
دستگاه BMD ـ سنجش تراكم استخوان (Bone mineral density measurement)
مجهز بودن این بخش به یكی از پیشرفته ترین دستگاههای موجود، با سیستم Fan beam نسبت به سیستم قدیمی Rectilinear با كمترین دوز اشعه به بیماران با كیفیت بالاتر و دقت بیشتر قابلیت انجام كلیه درخواست های پزشكان متخصص را دارد.
در این دستگاه دو پروسه BMD measurement و (IVA) Install Vertebral Assessment با هم ادغام می‌شود. در نتیجه همزمان با تراكم استخوان مهره های T4- L4، Deformity و كلسیفیكاسیون آئورت ابدومینال و در نتیجه CHD قابل ارزیابی است.
توانایی دیگری كه این دستگاه قادر به انجام آن است Body Composition Analysis است كه قادر است با تهیه تصاویر رنگی از كل بدن نقشه توزیع چربی، بافت نرم و استخوان را نشان دهد.
لازم به یادآوریست سیستم PACS پیشرفته بخش Imaging قادر است كلیه تصاویر را به صورت Online در اختیار كلیه پزشكان قرار دهد. با توجه به Web base بودن این سیستم بستر Tele Imaging بطور کامل مهیاست.
مواردی كه درآینده نسبت به وسعت بخش تصویربرداری انجام خواهند شد: 
• خرید دستگاه MRI 3 تسلا جهت انجام خدمات تخصصی ( قلب Function، آنژیو و ...)
• تعویض دستگاه MRI 1.5 تسلا با كارایی بیشتر و پیشرفته ترین مدل از نظر نرم افزاری و سخت افزاری 
• افزایش بخش تصویربرداری جهت خدمات Invasive، آنژیوگرافی
• تعویض كلیه دستگاه های سونوگرافی با سیستم های پیشرفته از نظر سخت افزاری و نرم افزاری
• اضافه شدن دستگاه دیجیتال رادیولوژی با توجه به تعداد مراجعین و بالا بردن كیفیت تصاویر و سرعت در كار