دكتر سهيلا بخشی

جراح و متخصص زنان و زایمان - نازایی و IVF ، لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی

سوابق تحصیلی

بورد تخصصی ناسیونال در رشته مامایی و جراحی زنان - سال 1373
فلوشیپ نازایی و IVF - سال 1387 - آلمان

سوابق علمی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی - رشته پزشکی مشهد - 10 سال
تالیف کتاب اوستئوپروس- سال 1384
استاد راهنما 8-10 ، تز دوران دکترای پزشکان عمومی
5 مقاله به صورت پوستر و مقالات تائید شده و چاپ آن در مجله های معتبر ایران
گذراندن دوره های هیسترسکوپی و لاپاروسکوپی - بیمارستان میرزا کوچک خان تهران -سال 1385-1391

سوابق کاری
طرح و ضریب K - دانشگاه علوم پزشکی سبزوار -سال 1373-1376
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی - دانشکده پزشکی مشهد - 1376- 1386
فعالیت در بیمارستان های ام البنین ، رضوی، آریا ، مهر - مشهد و بیمارستان های دنا و مادر -شیراز
به عنوان فلوشیپ نازایی در بخش IVF - بیمارستان رضوی - سال 1387 - تاکنون